Regels

Hoe speel je het enige echte CASPAR-kaartspel?

Algemene informatie

Wat heb je nodig om het spel te spelen?

 • WIFI

 • minstens 1 smartphone met QRscanner-app (appstore: zoek QR)

 • dobbelsteen of dobbelsteen-app (appstore: zoek dice)


Welk type kaarten vind je in het spel?

 • vragenkaarten (39),

 • opdrachtenkaarten (8)

 • ruiskaarten (5)

 • twee blanco kaarten (jokers)

De vragenkaarten hebben een blauwe, paarse of oranje kleur. De opdrachten- of ruiskaarten zijn geel.

Met hoeveel spelers kan je dit spel spelen?

Je speelt dit spel minimaal met 2 teams van 4 spelers of maximaal met 6 teams van een zelf te bepalen aantal spelers.

Het kan handig zijn om een onafhankelijke  spelleider aan te duiden, maar dat is geen must.


spelverloop

Hoe ga je van start?

Leg alle kaarten op een stapel in het midden, met de QRcodes naar boven. Duid een ploeg aan die als eerste aan de beurt is.

Wat is het speldoel?

Verzamel zoveel mogelijk CASPAR-kaarten. Elke kaart geldt voor één punt. Heb je elke kleur verzameld? Dan mag je aan het einde van het spel je punten verdubbelen.

Hoe verloopt het spel verder?

Het eerste team pakt een kaart van de stapel en geeft deze kaart aan het team dat rechts van hen zit. Zij zullen de vraag voorlezen.


Is er  een blauwe, paarse of oranje kaart getrokken, dan heb je een vraagkaart.

Je mag met de dobbelsteen werpen.

Gooide je  1 of 2 dan krijg je een ‘easy’ vraag.

Gooide je 3 of 4  dan krijg je een ‘medium’ vraag.

Gooide je   5 of 6 dan krijg je een ‘hard’ vraag.

De voorlezer kan de vragen ontsluiten door de QR-code in te scannen. Heb je  de vraag goed beantwoord, dan mag je de kaart houden. Was het antwoord fout, dan moet de kaart terug onderaan de stapel.

Is het een gele kaart, dan heb je een opdrachtenkaart of ruiskaart getrokken.

Scan de QR-code in en kom te weten of je een opdrachtenkaart of ruiskaart hebt getrokken.

Een opdrachtenkaart moet door alle teams worden uitgevoerd. Na het voorlezen van de tip op de opdrachtenkaart, vaardigt elk team zijn vertegenwoordigers af die de opdracht zullen uitvoeren. Elk team zet bovendien een zelf te kiezen aantal Casparkaarten in. (met een maximum van 4 kaarten).

Heb je nog geen CASPAR-kaarten? Of wil je liever geen kaarten inzetten? Dan kan je alleen maar strijden om de opdrachtenkaart die voorgelezen wordt.

Heb je kaarten ingezet, en heb je de opdracht gewonnen? Dan mag je bovenop de gewonnen opdrachtenkaart, het exacte aantal kaarten dat je inzette vrij kiezen uit de kaarten die je tegenspelers hadden ingezet.

Heb je verloren? Dan verlies je niet de kaarten die je eventueel hebt ingezet. Het winnende team kan echter wel uit jouw ingezette kaarten kiezen.

Heb je een ruiskaart? Dan mag je die sowieso houden. Afhankelijk van de situatie die op de ruiskaart voorgesteld wordt, zal je pech of geluk hebben.

Wanneer is het spel afgelopen?

Het spel loopt af wanneer er geen kaarten meer op de stapel in het midden liggen, of wanneer de spelleider beslist dat het spel gedaan is. Elk team telt zijn CASPAR-kaarten. Elke kaart is één punt.  Vergeet niet dat je het aantal punten mag verdubbelen als je de vier kleuren hebt verzameld. Het team met de meeste punten wint het spel.


Spelvariaties

 1. Wil je de duur van het spel beperken? Dan kan je ervoor kiezen om minder vragen op de stapel te leggen. Alle kaarten zijn genummerd. Op de website kan je alle kaarten één voor één bekijken, en selecteren voor je spel.
 2. De blanco kaarten geven je de mogelijkheid om zelf nog twee opdrachten of vragen aan het spel toe te voegen.
 3. Speel je het spel met een beginnersgroep? Of met gevorderden? Dan kan je ervoor kiezen om de dobbelsteen achterwege te laten en het spel louter met de gemakkelijke of moeilijke vragen te spelen.
 4. Je kan het spel ook spelen als een quiz.